Vaccinationer och skydd mot sjukdomar i Thailand

Råden i detta stycke beror på vem man är och hur man reser och hur känslig man är. Allt Om Thailandsresan rekommenderar alltid att konsultera med sin läkare om vad som passar just dig. Förutom ditt egna reseapotek kan det vara bra att du informerar dig om vad som generellt rekommenderas för din Thailandsresa.

Inför din resa till Thailand kan man behöva skydd i form av vaccination mot smittsamma sjukdomar. Här finns rekommenderade vaccinationer listade i bokstavsordning att läsa. Vilka vaccinationer som behövs varierar beroende på vart man ska resa, hur länge man ska vara borta och på vilket sätt man reser. Ibland kan en epidemi i ett land leda till ändrade rekommendationer under en period (prata alltid med in lokala vaccinationsmottagning). Resenärer som besöker släkt och vänner i länder där andra sjukdomar sprids än vad vanligen de gör i Sverige löper en betydligt ökad risk att insjukna, vilket leder till att skydd med vacciner blir en mer viktiga

Även personliga skäl vägs in som allergier, vissa kroniska sjukdomar, ålder, graviditet och tidigare vaccinationer. En fullständig rekommendation får man genom att rådgöra med med sin lokala Vaccinationsmottagning.

Rekommenderade grundskydd för resa till Thailand

Hepatit A
Denna Vaccination rekommenderas för samtliga resenärer.

Hepatit B
Vaccination rekommenderas om man ska stanna i mer än tre veckor. Men även om man stannar kortare tid och riskerar att bli smittad via en sexuell relation eller genom kontakt med sprutor rekommenderas vaccination. Vid tillfälliga sexuella kontakter rekommenderas ALLTID kondom

Japansk hjärninflammation
Risken för resenärer att smittas är mycket låg och de flesta korttidsresenärer behöver inte vaccineras. Om man ska övernatta flera veckor på landsbygd när det är risk för smitta rekommenderas vaccination.

I norra Thailand finns risk för japansk hjärninflammation framför allt under perioden april till november. I de södra delarna av Thailand finns risken påtagligt hela året.
 

Malaria
Risken för Malaria är mycket liten eller ingen alls i stora delar av Thailand eller orten Mae Phim. Även om man ska resa till de områden där risken ökar för Malaria brukar man inte behöva ta läkemedel mot malaria, utan det räcker vanligen med att noggrant skydda sig mot myggstick.

För att skydda sig mot myggstick bör man använda myggstift på kvällen, köp detta gärna lokalt i Thailand då våra myggstift inte är lika effektiva. Se till att ha luftkonditionering eller en fläkt i det rum man sover i. Det bör finnas myggnät för fönster och dörrar som står öppna om natten. Som skydd över sängen kan man också ta med sig ett eget nät som är impregnerat med ett medel som gör att myggorna undviker nätet.

Om man ska resa till mer isolerade platser som tex. landsbygd i malariaområden att det inte går att nå sjukvård inom ett dygn kan man behöva ha med sig läkemedel mot malaria på resan.

I Thailand finns riskerna för malaria framför allt längs gränser mot Burma och Kambodja.

Tuberkulos
Vaccination rekommenderas om man under längre tid än sex månader och framförallt ska leva tillsammans med ortsbefolkningen under en tid.

 
Turistdiarré

Det finns inget registrerat vaccin mot turistdiarré i Sverige, men vissa resenärer kan ibland rekommenderas att använda ett drickbart vaccin mot kolera. Det rekommenderas i första hand om man har en sjukdom som kan förvärras av diarré. Det kan vara bra att ha med sig tabletter mot tillfällid diarré i ditt reseapotek.

 
Tyfoid
Vaccination rekommenderas om man ska stanna i mer än tre veckor och äta måltider på mycket enkla matställen utanför turistområden eller om man ska leva tillsammans med ortsbefolkningen.
 

En del resenärer behöver intyg om gula febern
Myndigheterna i Thailand kräver ibland ett intyg som visar att man är vaccinerad mot gula febern om man nyligen har besökt länder i Afrika och Sydamerika där risk för sjukdomen finns. På en vaccinationsmottagning kan man få aktuell information om vilka länder det gäller.

 
Var ute i god tid med dina Vaccinationer
Det är bra att vara ute i god tid och helst kontakta vaccinationsmottagningen i god tid, minst en månad före avresan till Thailand. Ibland behöver man flera doser av ett vaccin med ett antal veckor mellan gångerna. Om du behöver resa med kort varsel finns också möjligheten att ta färre doser, eftersom ett visst skydd kan vara bättre än inget alls. Man kan alltid rådgöra med vaccinationsmottagningen.

 
Se över din tidigare vaccinationsskydd
Genom det svenska barnvaccinationsprogrammet har de flesta som vuxit upp i Sverige redan ett betydande skydd mot vissa sjukdomar som exempelvis difteri, stelkramp, mässling, röda hund och påssjuka. Vaccinet mot de tre sista sjukdomarna infördes redan 1981. Före avresan kan man passa på att se över sitt grundskydd eftersom det ibland kan behövas en påfyllnadsdoser av vaccin mot någon sjukdom som finns i Thailand.

 
Om man inte har genomgått hela vaccinationsprogrammet kan man behöva komplettera sitt grundskydd. Smittsamma sjukdomar är vanligare i många andra länder än de är i Sverige, vilket kan leda till att man smittas och kanske också tar med sig smittan hem och onödigt smittar ner sina medmänniskor.