Thailands ris

Området kring Chao Praya kallas den stora risskålen pga. av sina många risfält. De naturliga förutsättningarna  och ett välfungerande bevattningsystem gör det möjligt att få upp till tre skördar ris varje år i området kring Bang Pa in. Under flera tusen år har riset varit en kulturväxt och det är en av världens äldsta kulturväxter. De äldsta fynden av risavtryck har gjorts i Thailand och dateras till 3500 f.kr.
Thailand är idag en av världens viktigaste producenter och exportörer av ris. Ris är huvudbeståndsdel i födan för miljontals människor världen över, och i Thailand äts ris med olika tillbehör både till frukost, lunch och kvällsmat.

Ris är ett ettårigt gräs och under de flera tusen år som riset har odlats har det uppkommit flera sorter, varav de två viktigaste är indica och japonica-sorterna har långa smala korn och används främst till löst ris. medan japonica har korta breda korn som kokas och används speciellt till gröt.
Riset sås i särskilda drivbänkar och utplanteras sedan när det är 40 cm högt. Efter 4-6 månader kan riset skördas, vilket sker för hand. När riset har skördats tröskas det. Efter tröskningen sitter de hårda agnarna fortfarande kvar kring kornen. Nu kallas riset för "Paddy". När agnarna tagits bort får man det bruna riset. Huvuddelen av riset säljs som vitt och polerat. Under poleringen försvinner en stor del av näringsvärdet eftersom grodd och Aleuronlagret, där vitaminer och mineraler, protein sitter poleras bort. En trdje form är förkokt (Parboiled) det här riset kokas under en kort tid och torkas därefter därefter innan poleringen äger rum. Därigenom tränger en del av vitaminerna in i kornet och bevaras dör under för och efter poleringen.
Bergsris odlas som andra sädesslag men behöver stora mängder nederbörd. Sumpris är sådana plantor som står i vatten umder hela växtperioden.