Religion i Thailand buddhismen

I Thailand står templen alltid öppna så man kan gå in och bedja. Trots att buddhismen är en religion som bygger på filosofi och inte på gudstro, ber den vanliga thailändaren ändå till Buddha som om denne skulle vara en gud. Ofta ser du människor som ber med lotusblommor, blomsterkransar och rökelse som de använder för att hedra Buddha.

När en Thailändare dör tillkallas munkar från det tempel som ligger närmast hemmet så att de kan se till att själen kommer upp i himlen på rätt sätt. Till Begravningen eller som de kallas likbränningen komer både munkar som släkt och vänner och den döde får mat och ljus med sig i graven. Man kan se de dödas urnor på många platser i templen där de placeras i det som kallas stupor. en buddhistisk begravning skiljer sig mot vår västerländska och den startas oftast som en fest i hemmet och kan pågå ända upp till 14 dagar, ännu en fest hålls 100 dagar efter dödsdagen, men då endast under en dag.

Den stora buddhistiska högtiden äger ofta rum i Maj, då Thailändarna firar buddhas födelse, upplysning och död. Vid den här tiden städar man och smyckar hemmen lika väl som att templen får en ansiktslyftning. Vid mörkrets inbrott häller man parfyrmerat vatten över Buddhafigurerna och Thailändarna går runt med ljus i händerna.

Buddhismen spelar stor roll i Thailand såväl andligt som kulturellt, litteratur, konst, och arkitekturen har mesta dels religösa undertoner. Buddha betyder "den upplyste" . Betäckningen används om en person genom meditation har skaffat sig fulständig kontroll över sig själv och uppnått livets sanna kunskap.

Buddhismens grundare var en indisk brahama-fursteson, Siddharta Gautama. Han levde 563-483 före kristus och hans lära om buddhism kom till Thailand år 527 före kristus.

Då Siddharta föddes belv han spådd att bli en mäktig härskare om han skulle välja ett värdsligt liv. Om han däremot valde ett heligt liv, skulle han uppnå en inre klarsyn. Fursten ville att hans son skulle bli en mäktig härskare och lät därför Siddharta leva ett liv i omgiven av skönhet och rikedomar och helt avskärmad från världen utanför palatset. En dag när Siddharta var 29 år tog han sig ändå ut. Han träffade då en gammal man, mötte en sjuk människa och en död människa som bars av den gråtande släkten och han blev förskräckt av att livet kunde vara så hårt. Till sist mötte han en tiggarmunk som utstrålade ett lugn och harmoni och inte minst vishet. Siddharta beslöt sig då för att lämna palatset, sitt nyfödda barn och sin hustru för att bli munk. Han försökte genom askes att komma fram till vad som var meningen med livet, efter sex år gav han upp sitt försök att finna sanningen med livets mening. Han bestämde sig för att sätta sig under ett Bodhiträd och meditera tills han hade uppnåt den sanna förståelsen av vad livet innebar. I en syn såg han livets hemlighet i en sammanhängade kedja. Mäniskor så att säga fångade i den här kedjan och kan födas om och om igen, bara om en av kedjans länkar bryts kan livet upphöra och människan får gå in i Nirvana.

Siddharta Gautama fann vägen ut ur den här kedjan och blev Buddha. Under återstoden av förkunnade han sin lära som många lyssnade till och följde strikt. Buddhas lära bygger på Brahmanernas föreställning om Samsara (reinkarnation) och Karma (lagenom orsak och verkan) som säger att alla goda och dåliga handlingar har ett avgörande för hur nästa liv blir. Människans mål är att befria sig från återfödelsen eviga kedja. För att bli Buddha måste man fullständig kontroll över sitt sinne, genom meditation kan skaffa sig denna kontroll samtidigt som man skapar inre lugn och ro samt klarhet. Buddha tar avstånd från den fanatiska askesen och gudsdyrkan. Buddhismen är därför en religion som ersätter gudstron med filosofi. De allra flesta buddhister försöker följa de fem levnadsreglerna som lyder: Inte döda, Inte ljuga, Inte stjäla, inte handla omarliskt, inte inta berusningsmedel. Denna Buddhism praktiseras i Thailand och kallas Theravada "den äldres väg" Det är den ursprungliga formen för buddhism varje enskild människa måste frälsa sig själv utan hjälp utifrån.

Klosterliv
I Thailand förväntas alla män under 20 år gå i kloster under minst 3 månader. I klostren undervisas de i vanliga skolämnen men också i Buddhas lära.  Från Juli till September kan man i många tempel få se unga män som under stora festligheter tar upp munkorden. De bär novisernas vita dräkter och har tonsur. Under en parasoll som skyddar mot solens skarpa strålar går de går de tillsammans med släkt och vänner runt templet. Sällskapet har tagit med sig några enkla gåvor som den unge mannen tar med sig in i templet och man reciterar några verser från Buddhas lära. Under cermonin byter den unge byter den unge mannen om till en orange dräkt som han ska bära under den tid som han ska vara i klostret. Cermonin avslutas och den unge munken får en bostad anvisad i klostret. En munk kan i alltid lämna orden utan att hans möjligheter till ett eventuellt senare tillträde begränsas.

Munkarna i Thailand lever inte isolerade, tvärtom det förekommer mycket kontakt med mellan dom och den vanliga befolkningen. Varje morgon vid sjutiden kan man se munkarna gå omkring med tomma skålar, för att samla in ris eller grönsaker till dagens enda måltid som ska intas före klockan 12:00 på dagen. Kvinnorna delar med glädje ut mat till munkarna då de därigenom gör en god gärning. Munkarna deltar också i utvecklingsprojekt där de bl.a hjälper till med undervisning. Förutom de fem levadsreglerna som alla buddhister försöker följa ska munkarna också leva i fattigdom och celibat skälet till detta är att kvinnor och rikedom verkar störa koncentrationen då man mediterar.