Wat Suhat Bangkok

Ingången till Wat Suhat ligger vid Ti Thong Rd , Bangkok och är öppet 09:00-17:00
Templet påbörjades av Rama I men avslutades först av Rama III. Det tog sålunda sammanlagt 27 år att få templet färdigbyggt. Den stora  Viharnen är mycket elegant med graciösa proportioner, och utan tvivel är den ett av de vackraste monument som Bangkok-perioden har lämnat efter sig. Viharnen omges av ett öppet galleri med 160 gyllende buddhafigurer.
själva viharnen är byggd på två plattformar. På den nedersta finns det i varje hörn bronshästar och kinesiska stenpagoder. På den övesta plattformen står i varje hörn en liten paviljong med buddhafigurer. Byggnadens två gavlar är symmetriska med många dekorationer, bla. den trehövdade hinuguden, elefanten erawan, och andra religösa figurer. Lägg märke till soldatfigurerna som vaktar samtliga ingångar till denna sevärdhet i Bangkok. De har alla europeiska uniformer och hatt. alla asiater trodde att europeer bar hatt. Helgedomens interiör domineras av den stora buddhafiguren #Phra Buddha Chakyamuni" som ursprungligen stod i Wat Mahathat i Sukhothai. Buddhan fördes på Rama I:s begäran till Bangkok på floden i början på 1800 talet. Den är ett av de finaste exemplen på Sukhothaikonst och underhålls efter konstens alla regler. Buddhan är gjord i brons, ca. 6-7 meter hög och är från 1300 talet. Även väggarna är anmärkningsvärdaDe är täckta med fresker från början av 1800 talet. Bakom Viharnen ligger en byggnad som uppfördes åren 1839-1843 av Rama III Den är endast sällan öppen för besökare. Den har inte samma arkitektoniska kvalitéer som viharnen, men väl några väl bevarade fresker. Alla de 24 paneler som skiljer fönstren från varandra föreställer scener från Buddhas liv. Luckorna illustrerar "Indras himmelska stad"  Dessutom finns det en skulpturgrupp med en staty av "Phra Trai Lok chet" som predikar för lyssnande munkar.

Hitta till Wat Suhat