Wat Po Bangkok

Wat Po är det äldsta templet i Bangkok och är med sina sammanlagt 8 ha också det största i hela Thailand. Området ligger söder om Grand Palace i Bangkok och är omgivet av en hög mur med sexton stora portar varav endast de två som vetter mot Jetupon Rd och är öppna för allmänheten. Gatan delar området i två hälfter. På ena sidan ligger munkarnas kvarter och på den andra ligger de många templen som speviellt fångar besökarens intresse.
Hela området har kallats Thailands första universitet. Bakgrunden är naturligtvis att templet har använts som utbildningsplats. Munkarna undervisades i buddhas lära och i många andra olika ämnen, tex. medicin, astroligi, massage och arkelogi. I och med flera byggnader fins inskriptioner och fresker som berättar om detta.
Wat Po grundades under 1500-talet och byggdes ut år 1789 av Rama I, några få efter att han hade gjort Bangkok till huvudstad. De fyra första kungarna av Chakkridynastin hade alla en svaghet för Wat Po och de har alla fogat nya byggnader till tempelområdet. Därför kan man överallt se färsgsprakande chedier i olika storlekar. Tillsammans med de orangeklädda munkarna är det just de vackra chedierna som ger platsen dess mycket speciella karaktär. Det är också här som Thailands största buddhafigurer finns.

Huvudentrén, några av vakterna har hattar och statyerna ska alltså föreställa européer. Asiaterna trodde att alla européer bar sådana huvudbonader.
Området omges av en mängd små chedier (Inom hela området finns 71 st små chedier och 20 större, som bla innehåller askan efter kungliga personer) Framför nästa ingång står yvå kinesiska stenlejon, båda med en stenkula i munnen. Enligt gammal tro för det lycka med sig att rulla stenkulan 3 gånger åt vänster. Gå igenom porten och in på gården.

Dubbelgalleriet
Här inne sitter nästan 400 hundra förgyllda buddhafigurer i meditationställning, observera gärna att ansiktsformerna är olika.

Wat Pos viharn
På den innersta gården är en av de vackraste i Bangkok med sitt eleganta tak med fint detaljerade ornament. Trappan som leder upp till marmoravsatsenvaktas av vackra bronslejon. Relieferna i marmor som löper hela vägen runt fundamentet är också spännande. Dessa blev på sin tid räddade ut från Ayutthayas ruiner. Sammanlagt finns det 152 bilder som föreställer händelser ur Ramakien. Inne i templet sitter en bronsbuddha från 1000 talet. Det berättas at Rama I:s aska är gömd i sockeln. Freskerna på väggen är intressanta, men i dåligt skick. Gå tillbaka mot huvudentrén och fortsätt fram till de fyra stora chedierna på vänster sida. Här finns en hinduisk fallosfigur, till vilken barnlösa thailändare riktar böner om fruktsamhet samtidigt som de offrar bladguld.

Den gamla medicinpaviljongen
med fresker som användes i akupunkturundervisningen ligger framför de stora chedierna. Chedierna är klädda med porslin och de beställdes av de fyra första kungarna av Chakkridynastin.

Den gröna chedin
Har rests av av Rama I den gula av Rama II och den oranga av Rama III 

Den blå Chedin
Har rests av Rama IV. Gå nu bort till porten med de två kinesiska vakterna. Figurerna som är 200 år gamla anses föreställa Marco Polo.

Templet med den liggande Buddhan
Den ligger rakt fram sedan man passerat porten. Byggnaden uppfördes av Rama III. Buddhan är46 meter lång och 15 meter hög och visar buddha i det ögonblick då han går in i Nirvana (Frigörelsen från återfödandet)
Fotsulorna är 5,5 meter höga och de är vackert utförda i vackert pärlemorarbete som skildrar buddhas 108 reinkarnationer. De runda skivorna symboliserar den oändliga reinkarnationen. Runt om buddhafiguren står munkarnas tiggskålar. Lägg märke till fönsterluckorna av trä som alla har skurits ut av ett trästycke och klätts med bladguld. På väggarna skymtas små bilder av vardagssituationen i Thailand, men tyvärr är dessa bilder dåligt förvarade.

Den kinesiska paviljongen
Biblioteket som är klätt med bitar av pastellfärgat porslin. I Wat Po kan man för övrigt bli spådd i handen och få en traditionell Thaimassage. Överallt på området kan bli antastad av försäljare som erbjuder olika sidentryck med motiv från relieferna eller andra sevärdheter i Thailand.

Se mer om Wat Po

Hitta till Wat Po