Pasteurininstitutet i Bangkok

Institutet, med tillhörande ormfarm och visning är ett av världens viktigaste centrum för framställning av ormserum. Det är också en del av Röda Kor centrum där man kan vaccinera sig mot kolera, smittkoppor, och tyfus samt få behandling mot rabies. Platsen har blivit en turistattraktion pga. visningen och de många ormarna som finns på institutet. Ormarna hör till de giftigaste i världen och här finns bla. Kungskobra, vanlig Kobra och fläckig rysk huggorm.
Ormgiftet används för framställning av serum mot ormbett. Produktionen börjar med att den giftiga ormen fångas in och tappas på sitt gift, som sedan med en kanyl sprutas in i institutets hästar i mycket små doser. Hästarna tar inte skada av det här, men deras blod bildar antikroppar mot ormgiftet. Nästa stadium i denna process blir att skilja ut antikropparna som då används till serum.

Avtappning av ormgiftet kan beskådas i den lilla visningen. De anställda går runt bland alla giftiga ormar, precis som det skulle vara det naturligaste i hela världen. Nonchalant tas en orm upp, medans en annan man håller den tar en annan fram en glasskål och pressar ur giftet via ormens körtlar som sitter ovan för tänderna. Giftet, som är en gul tunnaktig vätska, bär man sedan bort till hästtallet. Arbetet är, trots männens synbarligt avspända hållning inte helt ofraligt, det berättas att flera anställda har blivit ormbitna på institutet men genom god tillgång på serum och snabb insats har alla lyckats hålla ifrån att dö.