Flygrädsla eller obehag inför en kommande flygresa?

Att resa och flyga till Thailand tar ca. 10 timmar effektiv flygtid, en tid som för många är det värsta timmarna i sitt liv. Det spelar ingen roll hur många gånger vi skriver att det inte är farligt att flyga så kommer inte det att ta bort din flygrädsla. Du kan förstå att det dör mindre människor i flygolyckor än vad det gör i trafiken. Men vad hjälper det dig? Inte ett dugg! Men att du ska få en inblick i själva flygningen kan hjälpa dig en bit på vägen med din största oro.

Är du flygrädd och känner obehag inför en flygresa så är du långt ifrån ensam. En studie visar att 20-25 procent av befolkningen i västvärlden har flygrädsla fritt räknat är den var femte person som lider av detta.  Att vara flygrädd är ingenting som vi själva råder över. Att bli kvitt sin flygrädsla är fullt möjligt därför har vi skrivit denna guide för flygrädsla som har för avsikt att du ska få inblick i hur det är och hur det fungerar under en flygning.

Innan vi går vidare ska vi reda ut Varför är vi flygrädda!
Att vara flygrädd handlar mycket om instängdhet och kontrollbehov dvs. vi kan inte själva kontrollera situationen. En del lider av panikångest inför sin flygresa. Och om du har upplevt någonting som du blivit skrämd av är det vanligt att du känner oro inför en flygning.  Försök också fundera över som är starten på din flygrädsla och bearbeta det efter det.

Frågor & Svar Själva flygningen

Precis efter start låter det som motorn stannar?
Nej, motorn stannar inte däremot så drar piloten ner på gaspådraget för just efter start har motorerna full gas, precis som flygplanet behöver när man ska upp, men väl uppe i luften behövs inte detta gaspådrag då flygplanet flyger mer av sin egna kraft.

Fasten Seat belt skylten slocknar inte är det något fel?
Det är alltid piloterna som sätter på och stänger av skylten om att spänna fast säkerhetsbältena. När piloterna har kommit ovanför molntäcket eller om lufttrycket gör att det förekommer turbulens så förblir skylten påslagen.

Det kommer ett "brummande" ljud med frekventa mellanrum efter start vad är det?
Det ljudet du hör är en hydraulpump som används för att fälla upp hjulen och som fäller ut eller drar in vingarnas olika klaffar. Dessa klaffar ska röra sig och fällas in desto högre upp man kommer. Så detta ljud är helt normalt.

Fasten Seat belt skylten sätts på under flygningen är det något fel?
När det förekommer turbulens under en flygning, kan piloten i många fall se det redan innan man når området av turbulens. Skylten tänds enbart för att du inte ska stå upp och ramla omkull och skada dig själv.

Vad är turbulens?
Turbulens kan liknas med att du sitter och åker bil på en ”Skumpig” grusväg. Det är alltså dålig väg. I själva verket är det olika lufttryck beroende på vad det är för väder i området. I de allra flesta fall så försöker piloterna undvika turbulens om det finns andra vägar att åka. Inte för att det är farligt, utan det handlar mer om passagerarnas komfort.

Tål ett flygplan hur mycket turbulens som helst?
Svaret på den frågan är Ja, det är inget flygplan som råkat ut för någon olycka enbart beroende på turbulens.  Det är dock vanligt att passagerare skadar sig för att man inte sitter ner och är fastspänd.

Det låter som att motorn stannar när vi är uppe i luften?
Det som du kan tyckas uppleva är att motorerna ändrar gaspådrag, oftast om piloten flyger för högt kan det förekomma. Det som händer är att motorerna går ner i varv för att ni ska ändra flyghöjd. Likväl som du kan upplev att piloten gasar på, så är det för att stiga i höjd.

Vilken är den farligaste delen av en flygning?
Det är inget som är farligt, men om man ska titta på olyckstatistik så är det vid start och landning som de flesta incidenterna sker. Det är dock mycket ovanligt även då.

Flygvärdinnorna sätter sig ner och spänner fast sig under flygningen, ska man vara orolig?
Nej, det ska du inte vara! Det handlar om samma sätt som dig själv, att ingen ska ramla omkull eller slå sig under tiden som man är i ett område av dåligt flygväder. Innan servering påbörjas ger kaptenen klartecken på att det inte ska flygas i någon kraftig turbulens inom snar framtid.

Hur vanligt är det att ett flygplan går sönder under en flygning?
Det händer inte speciellt ofta, när det händer så landar piloterna på första bästa flygplats. Även vid motorhaveri flyger piloterna till närmsta flygplats.

Kan ett flygplan flyga med en motor?
Ja, ett flygplan kan starta och flyga med en motor. Men piloten försöker landa igen för att man inte vill åka hela vägen med en motor utslagen.

Det skakar väldigt mycket precis vid landning vad är det?
Vid flygning så bildas det ett vacum på ovansidan av vingarna, det är detta vacum som gör att flyget "sugs" upp i luften och flyger. Vid inflygningen straxt innan landning måste man få bort detta vacum som gör att lyftkraften minskas och flygplanet sjunker.
När dessa över vingklaffar fälls upp kastas det upp luft och träffar vingarna som sitter på stjärtpartiert på flygplanet. Det är det som man kan uppleva när det "skakar" Det är helt normalt!

Att dricka alkohol, lindrar det min flygrädsla?
Det som kan upplevas ta bort din flygrädsla är att ta ett glas eller två innan flygningen. Alkohol och flygrädsla hör dessvärre inte ihop. Det är av flera anledningar, men främst är det  för att din innersta rädsla försvinner inte och det kan bli värre när du börjar nyktra till! En annan faktor är at alkohol är uttorkande och det ska du inte vara. Drick istället mycket annan vätska före och under flygningen så hjälper det bättre än alkohol att bota flygrädslan.