Fiskfäktning

Från offeciellt håll i Thailand tar man avstånd från den här sporten, men den äger fortfarande rum ute på landet. Fäktningen äger rum mellan två siamesiska sötvattenstridsfiskar som är så stridslystna att man måste sätta upp skärmar för akvarierna så att de inte kan se varandra innan striden börjar. Om Avskärming saknas, håller de två fiskarna att stöta huvudet mot glaset i sina försök att träffa varandra.

Förr i tiden avgjordes striden för när den av av fiskarna föll ner död till botten. Idag blir fiskarna lika omhändertagana och omskötta som stridstupparna vid tuppfäktning och så snart den ena fisken visar tecken på trötthet avbryts kampen. Även i denna idrottsgren hålls en vadhållning. Som åskådare kan det dock vara svårt att följa med i kampen. För det första är fiskarna var för sig inte större än en vanlig tändsticksask och för det andra står åskådarna tätt packade och alldeles intill akvariumet där kampen om vinst håller på.